Day archives: 4 Mars, 2024

Punëtoria për hartimin e raportit vjetor të punës së Këshillit

Kryesia e Këshillit, kryesuesit e grupeve punuese dhe zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit,  në punëtorinë e mbajtur, me datë 29 shkurt –02 mars, hartuan propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2023. Gjatë punës, anëtarët ofruan kontributin e tyre me anë të komenteve dhe propozimeve në hartimin e raportit vjetor me aktivitetet e …