Grupi punues për çështje të arsimit

27 Janar 2022, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Arsimit në takimin e mbajtur sot, diskutoi për aktivitet e grupit punues për vitin 2022. Pas diskutimeve anëtarët u përcaktuan për disa nga aktivitet të cilat do t’i realizojnë javëve dhe muajve në vijim.