Grupi Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Projektligjin për Artin dhe Kulturën, si dhe Strategjinë për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe Pjesëtarëve të Tyre 2023-2027. Pas diskutimeve dhe shqyrtimit, anëtarët u pajtuan për dërgimin e disa komenteve në projektligj , dhe të disa komenteve në Strategji.