Komunikatë për shtyp 06 mars 2014

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Prishtinë, 06. mars2014
Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur seancen e rregullt. Në takim kan qenë prezent përfaqësues nga Këshilli Evropes për ti njoftuar anëtarët e Këshillit për projektin në lidhje më arsimimin fëmijeve të kthyerit dhe konferenca mbi mësimin e gjuhës rome në Kosovë, e cila do të mbahët në Prizren më 18. mars. Kryesuesi i Këshillit dhe Kryesuesit të grupeve punuese kane njoftuar anëtarët e Këshillit reth aktiviteteve në mes dy takimeve të Këshillit.

Këshilli ka miratuar rrekomandimin për ndërtimin të shtëpive ne lagjen e Kristalit në Komunën e Pejës, i cili do të dërgohët institucioneve përkatëse. Në këtë takim Këshilli ka emëruar përfaqësuesin nga radhët e komunitetit goran në Bordin për politika gjuhësore në Zyrën e Komisionerit për çështje gjuhësore.