Komunikatë për shtyp 22 mars 2016

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë, 22. mars 2016
Ndërtesa e Kuvendit, salla S-I

Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhjen e rregullt, në të cilën ka shqyrtuar Projektligjin për Automjetet. Kryesuesi i grupit punues, z. Fergap Zaimi, në diskutimin e tij, vlerësoi përmbajtjen e projektligjit, si dhe shtoi se nuk ka ndonjë koment shtesë. Anëtarët, z. Adem Abazaj dhe z. Josip Blaško, në diskutimet e tyre vlerësuan projektligjin dhe theksuan se nuk kanë komente shtesë në të.