Komunikatë për shtyp 25 janar 2017

Grupi Punues për Legjislacion

Prishtinë, më 25 janar 2017

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Legjislacion, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit punues, shqyrtuan Programin Legjislativ për vitin 2017. Gjatë shqyrtimit anëtarët, identifikuan nëntë (9) projektligje, për të cilët theksuan se janë me rëndësi që në fazën e konsultimeve publike të ofrojmë kontributin tonë.