Komunikatë për shtyp 27 tetor 2016

Grupi Punues për Çështje të Arsimit

Prishtinë, më 27 tetor 2016

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, ka mbajtur sot mbledhje, në të cilën anëtarët e grupit, zgjodhën z. Lendrit Qeli, për kryesues dhe znj. Amela Radončić, zëvendëskryesuese të grupit punues. Në mbledhje, anëtarët diskutuan lidhur me disa nga vështirësitë me të cilën ballafaqohen pjesëtarëte komuniteteve joshumicë në fushën e arsimit, si dhe u pajtuan që këto çështje të trajtohen në mënyrë më të hollsishme në të ardhmen në grupin punues.