Njoftim 20 korrik 2016

Njoftim për seancat e nominimit me organizatat e akredituara të komuniteteve joshumicë në Republikën e Kosovës

Takimi konsultues me komunitetin kroat në Janjevë, të enjten më 21 korrik 2016, në ora 14:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit malazez, të premten në ndërtesën e Kuvendit, Salla SII, në ora 11:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit serb, të premten në ndërtesën e Kuvendit, Salla SII, në ora 11:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit rom, të hënën në ndërtesën e Kuvendit , Salla SI, në ora 10:00.

Takimi konsultues me përfaqësuesit e komunitetit ashkali në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe me përfaqësuesit e organizatave joqeveritare të këtij komuniteti të hënën, në ndërtesën e Kuvendit, Salla SI, të hënën, në ora 11:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit egjiptian, të hënën në Gurakocë, në ora 14:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit goran, të martën në Dragash, në ora 11:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit boshnjak, të martën në Prizren, në ora 15:00.

Seanca e nominimit me organizatat e akredituara të komunitetit turk, të mërkurën në Prizren, në ora 13:00.