Monthly archives: фебруар, 2023

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku usvojilo je predlog o imenovanju jednog člana u Radnoj grupi za zakonodavstvo. Na sastanku Veće je razmatralo i usvojilo godišnji izveštaj rada za 2022. godinu. Takođe, Veće je razmatralo i usvojilo preporuku za opštinu Gračanica u vezi sa upotrebom službenih jezika u toj opštini.

Radna grupa za pitanja kulture

Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak na kome je diskutovala o budućim aktivnostima radne grupe. Takođe, radna grupa je planirala da se u toku narednog meseca sastane sa predstavnicima Ministarstva kulture, omladine i sporta, sa kojima će diskutovati u vezi predviđene podrške ministarstva za projekte na polju kulture.

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Zakonodavni program za 2023. godinu. Nakon razmatranja i diskusija članovi radne grupe su odredili trideset i tri (33) nacrt zakona na koja će dati svoj doprinos u vidu komentara u toku faze javnih konsultacija.

Radionica u vezi sa Godišnjim izveštajem Veća za 2022. godinu

Predsedništvo, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 09. do 11. februara razmatrali su nacrt godišnjeg izveštaja rada Veća za 2022. godinu. U toku rada članovi su dali svoj doprinos u izradi godišnjeg izveštaja rada u vidu predloga i dopuna istog sa realizovanim aktivnostima u toku prošle godine.

Sastanak Radne grupe za pitanja jezika

Radna grupa za pitanja jezika na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa aktivnostima radne grupe u 2023. godini. Na sastanku članovi radne grupe su diskutovali i o sprovođenju zakona o upotrebi jezika u opštini Gračanica i složili su se da pošalju jednu preporuku.

Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi sa aktivnostima radne grupe u 2023. godini. Nakon diskusije članovi su se složili da realizuju nekoliko aktivnosti koje će započeti jednom posetom Ministarstvu obrazovanja, nauke i tehnologije, organizacijom okruglog stola, a nakon toga i sa ostalim aktivnostima. Na sastanku članovi su diskutovali i …