Monthly archives: Shkurt, 2023

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, miratoi propozimin për emërimin e një anëtari në Grupin Punues për Legjislacion. Në takim Këshilli, shqyrtoi dhe miratoi raportin vjetor të punës për vitin 2022. Po, ashtu Këshilli, shqyrtoi dhe miratoi rekomandimin për komunën e Graçanicës, lidhur me përdorimin e gjuhëve zyrtare në këtë komunë.

Grupi Punues për Çështje të Kulturës

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur takim, në të cilën ka diskutuar lidhur me aktivitete të grupit punues. Gjithashtu, grupi punues ka planifikuar që gjatë muajin e ardhshëm të realizon një takim me përfaqësuesit e Ministrisë për Kulturë, Rini dhe Sport, ku do të diskutohet lidhur me përkrahjen e planifikuar të ministrisë për …

Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi Programin Legjislativ për vitin 2023. Pas shqyrtimit dhe diskutimeve, anëtarët e grupit punues u përcaktuan për tridhjetë e tre (33) projektligje në të cilat do të ofrojnë kontributin e tyre me anë të komenteve në fazën e konsultimeve paraprake dhe publike.

Punëtoria për Raportin vjetor të Punës së Këshillit për vitin 2022

Kryesia, kryesuesit e grupeve punuese dhe zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit,  në punëtorinë e mbajtur, me datë 09 –11 shkurt, hartuan propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2022. Gjatë punës, anëtarët ofruan kontributin e tyre në hartim e raportit vjetor të punës, me anë të propozimeve për plotësim të raportit vjetor me …

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve

Grupi Punues për Çështje të gjuhëve, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me aktivitetet e grupit punues për vitin 2023. Në takim anëtarët e grupit diskutuan për zbatimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve në komunën e Graçanicës, dhe u pajtuan për dërgimin e një rekomandimi.

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, në takimin e mbajtur sot, diskutoi lidhur me aktivitetet e grupit punues për vitin 2023. Pas diskutimeve anëtarët u pajtuan për realizimin e disa aktiviteteve, të cilët do të fillojnë me një vizitë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, organizimin e një tryeze të rrumbullakët dhe më pas …