Punëtoria për Raportin vjetor të Punës së Këshillit për vitin 2022

Kryesia, kryesuesit e grupeve punuese dhe zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit,  në punëtorinë e mbajtur, me datë 09 –11 shkurt, hartuan propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2022.

Gjatë punës, anëtarët ofruan kontributin e tyre në hartim e raportit vjetor të punës, me anë të propozimeve për plotësim të raportit vjetor me aktivitetet e realizuara gjatë vitit të kaluar.