Takimi i grupit punues për çështje të gjuhës

17 Tetor 2019, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, në takim e mbajtur sot, diskutoi lidhur me iniciativën për rihapjen e Degës së Ballkanistikës pranë Fakultetit Filologjik në Universitetin e Prishtinës. Në takim, morri pjesë znj. Lindita Rugova, dekanë e këtij fakulteti, e cila i informoi anëtarët e grupit punues me gjendjen aktuale si dhe mundësitë e rihapjes së kësaj dege.