Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

22 Shkurt 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, organizoi një takim për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gjuhës Amtare. Të gjithë folësit në diskutmet e tyre theksuan rëndësinë e kësaj dite, gjithashtu theksuan edhe nevojën për angazhim më të madh, nga të gjitha institucionet e vendit për zbatimin sa më të mirë të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve Zyrtare në Republikën e Kosovës.