Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

11 Korrik 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

Grupi punues për çështje të punësimit dhe çështjet sociale në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe hartoi rekomandimin, i cili pasi që miratohët në Këshill do t’i dërgohet komunave në Republikën e Kosovës.