Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

14 Dhjetor 2020, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në takimin e mbajtur sot, zgjodhi kryesuesin dhe zëvendës kryesuesin e grupit punues. Për kryesuese u zgjodh znj. Adelina Qorraj Emini, ndërsa zëvendës kryesues, z. Denis Ivić.