Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

28. Janar 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, mbajti takimin e rregullt sot. Kryesuesi i Këshillit, dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit.