Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

29. Mars 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takim e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi raportin vjetor të punës për vitin 2020. Në takim, Këshilli shqyrtoi dhe miratoi propozim komentet në Projektligjin për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave.