Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

29. Prill 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takim e mbajtur sot, shqyrtoi propozim rekomandimin e Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve. Pas diskutimit dhe shqyrtimit nga anëtarët propozim rekomandimi u miratua njëzëri dhe i njëjti do t’i dërgohet Ministrisë për Punë të Brendshme.