Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

31. Gusht 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin e Grupit Punues për Çështje të Kulturës, i cili do t’i dërgohet Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.