Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

28. Tetor 2021, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takimin e mbajtur sot, propozoi përfaqësuesit e komuniteteve gjuhësore në Bordin për Politika të Gjuhëve. Në takim Këshilli, zgjodhi kryesinë në përbërje si në vijim: Z. Agim Ferati, Kryesues i Këshillit, ndërsa znj. Gűlten Nobırda, Zëvendëskryesuese e parë, dhe z. Fatmir Zymberi, për zëvendëskryesues.