Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

27. Janar 2022, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregull, në të cilin kryesuesi dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan për aktivitet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Këshilli në takim shqyrtoi dhe miratoi propozim komentin e Grupit e Punues për Legjislacion në Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit NR. 06/L-056 Për Këshillin Prokurorial të Kosovës.