Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

14. Prill 2022, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete në takimin e mbajtur sot, shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit për vitin 2021. Në takim Këshilli shqyrtoi dhe miratoi propozimin për emërimin e një anëtari në Grupin Punues për Legjislacion. Këshilli në takim shqyrtoi dhe miratoi propozim rekomandimin për Ministrinë e Zhvillimit Rajonal.