Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

28 Mars 2019, Prishtinë

Këshilli Konsultativ për Komunitete, në takim e mbajtur sot shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2018. Gjithashtu, në takim raportuan kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit.