Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Përfaqësueset e UNICEF-it dhe të IOM-it znj. Nona Zicherman, Shefe e Misionit të UNICEF-it dhe znj. Virginia Negro, oficere e zhvillimit të projektit të IOM-it, prezantuan para anëtarëve të Këshillit projektin ‘’Rritja e rezistencës së komunitetit ndaj konflikteve përmes arsimit: Angazhimi i komuniteteve për bashkëjetesë paqësore duke përdorur platformat dhe hapësirat shkollore në Kosovë’’.