07. Jun 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi zapošljavanja žena…
30. Maj 2019, Priština Slika: Arhiva Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak na kojem su članovi informisani od strane predsedavajućeg i predsedavajućih radnih grupa u vezi sa…
Predsednik Thaçi okupio Konsultativno veće za zajednice: Zajednice su blago Kosova Priština, 30. maj 2019. godine – Predsednik zemlje Hashim Thaçi danas je okupio Konsultativno veće za zajednice. Predsednik Thaçi…
28. Maj, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Nacrt Uredbu (VRK) – Br. XX/ 2019 o izmenama i dopunama uredbe (VRK) – Br. 21-2015 o procedurama…
16. maj 2019, Gračanica Predstavnici srpske zajednice u Veću, održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama srpske zajednice koje su učestvovale u procesu nominacije i ostalim predstavnicima civilnog sektora. Sastanku su…
22. maj 2019, Prizren Predstavnici bošnjačke zajednice u Veću održali su sastanak sa predstavničkim organizacijama bošnjačke zajednice učesnicama u procesu nominacije i ostalim predstavnicima civilnog društva. Na sastanku g. Berhil…
21. maj 2019, Priština Radna grupa za pitanja kulture održala je sastanak povodom obeležavanja Svetskog dana za kulturnu raznolikost za dijalog i razvoj. Na sastanku je prisustvovala g-đa. Esin Şişko,…
21. maj 2019, Pristina Radna grupa za pitanja jezika danas je održala sastanak na kojem su učestvovali predstavnici iz Političke akademije za žene. Na sastanku je diskutovano o izazovima u…
14. maj 2019, Pristina Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi štampanja udžbenika i ostale literature, organizovanja polaganja maturskog testa i izmenama koje su usledile,…
13. Maj, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem održanom sastanku razmatrala je Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu. Nakon razmatranja predsedavajući radne grupe g. Berhil Šasivari je konstatovao da nacrt…