04. Jun 2020. godine, Priština Predsedništvo Konsultativnog veća za zajednice danas je na sastanku dočekalo predstavnike Institucije narodnog advokata sa kojima su diskutovali o pitanjima ljudskih prava sa posebnim osvrtom…
10. Mart 2020. godine, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku diskutovala je o pokretanju inicijative za proglašenje Dana kulturne raznolikosti na Kosovu, kao zvaničnog dana. Na sastanku gđa.…

Radionica

27 februar 2020
Radionica 24. - 26. Februar 2020. godine Od 24. do 26. februara održana je Radionica o izradi Nacrt zakona o izmeni i dopuni Zakona Br. 03/L-047 o Zaštiti i promovisanju…

Okrugli sto

24 februar 2020
24. Februar 2020, Gnjilane Radna grupa za socijalna pitanja i pitanja zapošljavanja održala je Okrugli sto ’’Zastupanje pripadnika nevećinskih zajednica u Civilnoj službi na lokalnom nivou u Republici Kosovo -…
06. Mart 2020, Priština Radna grupa za kulturu održala je danas sastanak na kome su članovi radne grupe diskutovali u vezi sa posetama Direktorijatima za omladinu, sport i kulturu u…
27. Februar 2020, Priština Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa izvestili članove o svojim aktivnostima između dva sastanaka…
20. Februar 2020, Priština Radna grupa za pitanja jezika organizovala je sastanak povodom obeležavanja Međunarodnog dana maternjeg jezika. Predsedavajući radne grupe g. Şerfedin Ȍmer, predsedavajući Veća g. Lazar Radulović, kao…
19. Februar 2020, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku raspravljala je u vezi sa pokretanjem inicijative za proglašenje Dana kulturne raznolikosti na Kosovu, kao zvaničnog dana. Nakon diskusija,…
18. Februar 2020, Priština Predstavnici aškalijske zajednice u Veću g. Qerim Emini i gđa. Gyltene Osmani organizovali su sastanak povodom obeležavanja dana aškalija. Na sastanku su bili pozvani i politički…
14. Februar 2020, Priština Konsultativno veće za zajednice organizovalo je svečani sastanak povodom obeležavanja 12. godišnjice Nezavisnosti Republike Kosovo. Predsedavajući Veća Lazar Radulović, kao i članovi Salif Zećiri, Anesa Čolaković,…