27. decembar 2018, Pristina Slika: Sastanak Konsultativnog veća za zajednice Konsultativno veće za zajednice je održalo redovan sastanak na kraju ove godine, na kojem je razmotrilo i usvojilo Godišnji plan…
6. decembar 2018, Zagreb Slika: Delegacija Savetodavnog veća za zajednice sa delegacijom Nacionalnog saveta Crnogoraca Hrvatske Delegacija iz Savetodavnog veća za zajednice (SVZ) posetila je Nacionalni savet Crnogoraca Hrvatske u…
5. decembar 2018, Zagreb Slika: Delegacija Savetodavnog veća za zajednice sa delegacijom Nacionalnog saveta Srba Hrvatske Delegacija iz Savetodavnog veća za zajednice (SVZ) posetila je Nacionalni savet Srba Hrvatske u…
 4. decembar 2018, Zagreb Slika: Delegacija Savetodavnog veća za zajednice sa delegacijom Nacionalnog saveta Bošnjaka Hrvatske Delegacija iz Savetodavnog veća za zajednice (SVZ) posetila je Nacionalni savet Bošnjaka Hrvatske u…
4. decembar 2018, Zagreb Slika: Delegacija Savetodavnog veća za zajednice sa delegacijom Saveta za nacionalne manjine u Hrvatskoj Delegacija iz Savetodavnog veća za zajednice (SVZ) otputovala je u Zagreb u…
Priština, 17. decembar 2018. godine Radna Grupa za zakonodavstvo je na održanom sastanku izabrala predsedavajućeg i zamenicu predsedavajućeg. Za predsedavajućeg je izabran g. Berhil Šasivari, a za zamenicu predsedavajućeg je…
Priština, 14. decembar 2018. godine Radna Grupa za pitanja kulture je na održanom sastanku izabrala predsedavajućeg i zamenicu predsedavajućeg. Za predsedavajućeg je izabran g. . Dejan Repanović, a za zamenicu…
 Priština, 10. decembar 2018. godine Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja je na održanom sastanku izabrala predsedavajući i zamenika predsedavajućeg radne grupe. Za predsedavajući radne grupe izabran je…
 Priština, 05. decembar 2018. godine Radna grupa za pitanja obrazovanja je na održanom sastanku izabrala predsedavajuću i zamenika predsedavajuće radne grupe. Za predsedavajuću radne grupe izabrana je gđa Senada Sagdati,…
 Priština, 05. decembar 2018. godine Radna grupa za jezička pitanja je na održanom sastanku izabrala predsedavajućeg i zamenicu predsedavajućeg. Za predsedavajućeg je izabran g. Şerafedin Ȍmer, a za zamenicu predsedavajućeg…