08. Mart 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za zakonodavstvo Radna grupa za zakonodavsatvo, na održanom sastanku razmotrila je nacrt zakona o Pravima na imovinu stranaca u Republici Kosovo. Nakon…
07. mart 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za pitanja kulture Radna Grupa za pitanja kulture održala je danas sastanak i diskutovala o obeležavanju dana pisaca iz redova nevećinskih zajednica.
28. februar 2019, Priština Slika: Sastanak Konsultativnog veća za zajednice Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak, na kome su predsedavajući Veća kao i predsedavajući radnih grupa izvestili…
21. februar 2019, Pristina Slika: Sastanak radne grupe za pitanja jezika Radna grupa za jezička pitanja, organizovala je sastanak kako bi obeležila Međunarodni dan maternjeg jezika. Na sastanku je prisustvovao…
15. februar 2019, Priština Slika: Sastanak Konsultativnog veća za zajednice Konsultativno veće za zajednice je organizovalo svečanu sednicu kako bi obeležilo jedanaestogodišnjicu nezavisnosti Republike Kosovo. Zamenik Veća, g. Berhil Šasivari,…
24. januar 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za zakonodavstvo Radna grupa za zakonodavstvo je na održanom sastanku, razmotrila zakonodavni godišnji plan kao i strateške dokumente za 2019. godinu. Nakon…
25. januar 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja Radna grupa zapošljavanje I socijalna pitanja je diskutovala u vezi prava na stanovanje u Severnoj Mitrovici, kao…
24. januar 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za pitanja kulture Radna Grupa za pitanja kulture održala je danas sastanak i diskutovala o zaštiti kulturne baštine na Kosovu kao i…
22. januar 2019, Pristina Slika: Sastanak radne grupe za pitanja jezika Radna grupa za jezička pitanja diskutovala je o obeležavanju međunarodnog dana maternjeg jezika. Predsedavajući radne grupe Serafetin Omer obavestio…
18. januar 2019, Pristina Slika: Sastanak radne grupe za pitanja obrazovanja Radna grupa za pitanja obrazovanja raspravljala je o novom nastavnom planu i programu, o izazovima koje ona nosi sa…