Konsultativno veće za zajednice Drač , 21. Jun 2018. godine Sekretarijat KVZ-a je organizovao radionicu za razmatranje i dopunu Poslovnika i Etičkog kodeksa ponašanja.Na ovoj radionici učestvovali su članovi Konsultativnog…
Na osnovu člana 22 Statuta Konsultativnog veća za zajednice, koji je donesen putem dekreta Br. DNJ – 02 – 2017 predsednika Republike Kosovo, Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice OBJAVLJUJE JAVNO…
Konsultativno veće za zajednice Priština, 31. Maj 2018. godine Zgrada Skupštine, sala C-203 Na redovnom mesečnom sastanku članovi radnih grupa i predsedavajući Konsultativnog veća za zajednice obavestili su ostale članove…
Sekretarijat Veća sastao sa zvaničnicima ECMI-a30. maj Priština Zgrada Skupštine, sala N-303 Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice se sastao sa zvaničnicima ECMI-a (The European Centre for Minority Issues Kosovo) kako…
Sekretarijat Veća je primio delegaciju iz Crne Gore29. maj Priština Zgrada Skupštine, sala N-302 Sekretarijat Konsultativnog veća za zajednice i član Veća crnogorske zajednice na Kosovu, bili su domaćini prijateljskom…
Radna grupa za pitanja jezika Priština, 23 Maj 2018 godine Zgrada Skupštine, sala N-225 Radna grupa za pitanja jezika održala je danas sastanak na kojem su članovi radne grupe diskutovali…
Radna grupa za pitanja obrazovanja i radna grupa za zakonodavstvo Priština, 22. Maja 2018. godine Zgrada Skupštine, sala N-302 Radna grupa za zakonodavstvo i radna grupa za pitanja obrazovanja, razmotrila…
Konsultativno veće za zajednice Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja Priština, 14. Maja 2018. godine Konsultativno veće za zajednice uz podršku OEBS –a , organizovalo je okrugli sto…
Radna grupa za pitanja obrazovanja Priština, 10. Maja 2018. godine Zgrada Skupštine, sala N-10 Održan je okrugli sto sa temom “ Stanje obrazovanja pripadnika nevećinskih zajednica u Republici Kosovo” .…
Radna grupa za pitanja kulture Priština, 8. Maja 2018. godine Zgrada Skupštine, sala N-303 Na sastanku Radne grupe za kulturu, diskutovalo se o novim okolnostima o održavanju kulturne manifestacije „Približavanje…