31. Jul 2019, Priština Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog preporuke radnih grupa. Nakon razmatranja preporuke su sa izmenama i dopunama jednoglasno usvojene od strane članova…
25. jul 2019, Pristina Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku razmatrala je predlog preporuke od strane članova radne grupe. Nakon razmatranja članovi grupe su se složili da iste…
11. Jul 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja na današnjem sastanku razmatrala je i izradila preporuku, koja…
04-05. Juli 2019, Prevalac 4. i 5. jula na Prevalcu u opštini Prizren, misija OEBS-a na Kosovu podržala je radionicu Konsultativnog veća za zajednice, na kojoj su članovi KVZ-a diskutovali…
03. Jul, Priština Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je Nacrt zakona o finansiranju lokalne samouprave i Nacrt državne strategije o migracijama 2019 – 2023. Na nacrt strategiju…
25. Jun 2019, Priština Konsultativno veće za zajednice održalo je redovan sastanak na kojem je predsedavajući Veća g. Živoin Ćirković obavestio članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Članovi…
10. jun 2019, Priština Radna grupa za pitanja kulture danas je održala sastanak na kojem su članovi grupe diskutovali u vezi izrade brošure za nevećinske zajednice.
24. jun 2019, Pristina Radna grupa za pitanja obrazovanja raspravljala je u vezi smanjenja kvote sa 14 učenika za formiranje odeljenja za pripadnike zajednica, pohađanje fakultativne nastave na romskom jeziku…
21. Jun 2019, Priština Od 17. do 20. juna 2019. godine Predsedništvo Veća na čelu sa predsedavajućim g. Živoinom Ćirkovićem, zamenikom predsedavajućeg g. Berhilom Šasivarijem, predstavnikom crnogorske zajednice u Veću…
07. Jun 2019, Priština Slika: Sastanak radne grupe za zapošljavanje i socijalna pitanja Radna grupa za pitanja zapošljavanja i socijalna pitanja na današnjem sastanku diskutovala je u vezi zapošljavanja žena…