Priština, 2. avgust 2018Zgrada skupstine, sala C-203 Konsultativno veće za zajednice održalo je svoj redovni mesečni sastanak, na kome je usvojen zapisnik sa prethodnog sastanka. Prema proceduri, ranije je razmotren…
Maraš, Prizren 1. avgusta, 2018 Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća. Po okončanju zakonskog roka za prijave nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata…
Maraš, Prizren 31. jula, 2018 Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća.Po okončanju zakonskog roka za prijave nevladinih organizacija i nezavisnih kandidata koji…
Hotel Meka, Dragaš 31. jula, 2018 Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća. Po okončanju zakonskog roka za prijave nevladinih organizacija i nezavisnih…
Zgrada Skupštine Republike Kosovo u sali C 203 30. jula, Priština Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća. Po okončanju zakonskog roka za…
Zgrada Skupštine Republike Kosovo u sali N 303 27. jula, Priština Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća. Po okončanju zakonskog roka za…
Zgrada Skupštine Republike Kosovo u sali N 303 27. jula, Priština Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovao je unutrašnje izbore za nove članove Veća. Po okončanju zakonskog roka za…
Zgrada Skupštine Republike Kosovo u sali N 303 27. jula, Priština Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovalo je unutrašnje izbore za nove članove veća. Po okončanju zakonskog roka za…
Zgrada Skupštine Republike Kosovo u sali N 30326. jula, Priština Sekretarijat konsultativnnog veća za zajednice (S-KVZ) organizovalo je unutrašnje izbore za nove članove veća. Po okončanju zakonskog roka za prijave…
Priština, 25. jula 2018 Nakon jednomesečnog procesa prijave, nevladinih organizacija i kandidata za članstvo u Konsultativnom veću za Zajednice, pri Kancelariji Predsednika Republike Kosova, razmotrena su dokumenta i na osnovu…