Komunikatë për shtyp 28 mars 2018

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve

Prishtinë, më 28 Mars 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve, ka mbajtur sot mbledhje në të cilën anëtarët e grupit punues, kanë diskutuar lidhur përdorimin e gjuhës përmes qasjes së digjitalizuar në shërbime në nivelin lokal. Pas diskutimeve anëtarët e grupit punues u pajtuan që kjo çështje të trajtohet edhe njëherë në mbledhjen e radhës së grupit punues.