Mbledhja e grupit punues 15.04.2014

Grupi Punues për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian

Salla N 10, ora 14:00

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Plani i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim për ndërtimin e shtëpive për te kthyerit nga lagja Kristali,
  4. Çështja e Alokimit të tokave për të kthyerit nga Mali i Zi dhe Maqedonia,
  5. Propozimi për takim me Kryetaren e Komunës së Gjakovës,
  6. Të ndryshme.