Mbledhja e grupit punues 17.04.2014

Grupi Punues për çështje të gjuhëve

Salla N 10, ora 14:00

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Perdorimi gjuhës turke në Universitetin Publik të Prizrenit,
  4. Planifikimi i tryezesë e rumbullakët “Gjendja aktuale e përdorimit të gjuhëve zyrtare në Kosovë” – Përfaqësuesja e OSBE-së,
  5. Të ndryshme.