Mbledhja e grupit punues 21.03.2014

Grupi Punues për Legjislacion

Salla N 10, ora 10:00

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Shqyrtimi i Planit të Dokumenteve Strategjike për vitin 2014,
  4. Shqyrtimi i Draft Strategjisë Sektoriale 2014- 2020,
  5. Të ndryshme.