Mbledhja e grupit punues 27.02.2014

Grupi Punues për Arsim

Rendi i ditës:

  1. Miratimi i rendit të ditës,
  2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit,
  3. Shqyrtimi i zbatimit të planit dhe programit të gjuhës shqipe për nxënësit e komuniteteve jo shqiptarë si dhe tekstet mësimore në gjuhën shqipe,
  4. Të ndryshme.