Njoftim për shtyp 12 Prill 2018

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale

Prishtinë, më 12 Prill 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla N-225

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, në mbledhjen e mbajtur sot ka diskutuar lidhur me organizimin e dy tryezave të rrumbullakta, me temën përfaqësimi i pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë në shërbimin civil në nivelin qendror dhe atë lokal. Pas diskutimeve anëtarët e grupit punues, u pajtuan që tryezat të organizohen me 03 dhe 14 maj 2018.