Njoftim për shtyp 31 Maj 2018

Këshilli Konsultativ për Komunitete

Prishtinë, më 31 Maj 2018

Ndërtesa e Kuvendit, salla C-203

Në takimin e rregullt mujor, udhëheqësit e grupeve punuese dhe kryesuesi i Këshillit Konsultativ për Komunitete njoftuan anëtarët e tjerë për takimet dhe angazhimet e tyre të realizuar gjatë këtij muaji.

Anëtarët e Këshillit miratuan propozim komentin për projekt Ligjin e Arsimit të lartë në Republikën e Kosovës.