Takimi i grupit punues për çështje të gjuhëve

24 Mars 2021, Prishtinë

Grupi punues për Çështje të Gjuhëve, në takimin e mbajtur sot diskutoi lidhur me komentet e dërguara nga Zyra e Komisionarit për Gjuhët në UDHËZIMIN ADMINISTRATIV (MPB) NR.00/2021 PËR DOKUMENTET E GJENDJES CIVILE.