Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

11 Prill 2019, Prishtinë

Foto: Takimi i grupit punues për çështje të punësimit

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, ka pritur në takim përfaqësueset nga Akademia politike për gratë. Në takim është diskutuar lidhur me vështirësitë me të cilat ballafaqohen të rinjtë në punësim, si dhe mundësit e punësimit për gratë në Kosovë.