Takimi i grupit punues për çështje të punësimit dhe çështje sociale

27 Shtator 2021, Prishtinë

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale, mbajti takimin në të cilin mori pjesë, z. Resul Makreshi, Zëvendës Ministër në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, i cili i njoftoi anëtarët e grupit punues për planet dhe programet e ministrisë për mbështetjen e pjesëtarëve të komuniteteve në të ardhmen.