Tryeza e rrumbullakët

24 Shkurt 2020, Gjilan

Grupi Punues për Çështje të Punësimit dhe Çështje Sociale ka organizuar Tryezën e rrumbullakët ’’Përfaqësimi i pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë në Shërbimin Civil në nivelin lokal në Republikën e Kosovës – Regjioni i Gjilanit’’.