Day archives: 8 Dhjetor, 2023

Punëtoria dy ditore në Prishtinë

Me mbështetjen e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) Misioni në Kosovë, Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur punëtorinë dy ditore në Prishtinë me temën “Rritja e kapaciteteve të rishikimit dhe komentimit legjislativ të Këshillit Konsultativ për Komunitete”. Gjatë dy ditëve të punëtorisë është shqyrtuar Projektligji për Inspektoratin e Arsimit në Republikën e …

Takimi në Këshillin e Evropës në Prishtinë

Kryesuesi i Këshillit, Atakan Koro, dy  zëvendëskryesuesit, Valentina Ivić, Petar Đorđević, si dhe anëtarja e Këshillit, Elizabeth Katherine Gowing, më 05 nëntor 2023, janë pritur në takim në Zyrën e Këshillit të Evropës në Prishtinë, nga delegacioni i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës Elodie Fischer, Beatrice Fresko Rolfo, Eleanor Hourigan, dhe Azadeh Rojhan.