Monthly archives: Prill, 2023

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete, ka mbajtur takimin e rregullt në të cilin  mori pjesë znj. Arnhild Spence, Koordinatore e OKB-së për Zhvillim, e cila para anëtarëve prezantoi propozimin e Fondit për Ndërtimin e Paqes të Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së. Pas prezantimit nga znj.  Spence, anëtarët parashtruan pyetje dhe propozuan ide lidhur me Fondin. Në …

Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi punues për Legjislacion sot ka mbajtur takim në të cilin shqyrtoj Projekligjin për Shpronësimin e Pronës së Paluajtëshme. Pas shqyrtimit nuk pati komente në këtë projektligj.

Takimi i Grupit punues për Çështje të Arsimit

Grupi Punues për Çështje të Arsimit, u pritë në takim nga z. Elvis Karadolami, Këshilltar për komunitete në  Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë. Kryesuesi i grupit punues, z. Atakan Koro, znj. Dževahira Kolenović, zëvendë kryese e grupit punues, si dhe dy anëtarët e grupit punues, z. Bajram Ilazi, dhe z. Sunaj Garipi, në  takim …