Author archives

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Veće je na sastanku takođe razmatralo i usvojilo preporuku za Poresku administraciju Kosova,  komentare na Nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona Br.05/Z-095 za Pravnu akademiju, komentare na …

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice

5. maja 2024. godine u Gnjilanu, predstavnici turske zajednice u Veću, g. Atakan Koro i g. Ibrahim Ömer, u okviru Godišnjeg plana rada Veća, organizovali su sastanak sa organizacijama koje predstavljaju tursku zajednicu, učesnicama u procesu nominacije, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Gnjilana, Dobrčana, Prištine i Prizrena. G. Atakan Koro i g. Ibrahim …

Radionica „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“

Konsultativno veće za zajednice (Radna grupa za pitanja obrazovanja) u kancelariji predsednice Republike Kosovo, u saradnji i uz podršku misije OEBS-a na Kosovu, organizovalo je radionicu na temu: „Stanje u obrazovanju za pripadnike nevećinskih zajednica u Republici Kosovo“, koja je imala za cilj informisanje i diskusiju o izazovima i potrebama za školskim udžbenicima na jezicima …

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan mesečni sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa izveštavali pred članovima o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Na sastanku članovi su diskutovali i izrazili nezadovljstvo prema Kancelariji za pitanja zajednica pri kancelariji premijera u vezi sa načinom organizovanja i obeležavanja memorijalnih dana zajednica.

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice danas je održalo redovan sastanak na kome su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa izvestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Na sastanku Veće je razmatralo i usvojilo predlog godišnjeg izveštaja o radu za 2023. godinu. Na sastanku takođe, članovi su informisani od strane g. Avni Kastratija, v.d. šefa …

Sastanak sa Narodnim advokatom

Predsedavajući Veća g. Atakan Koro i Sekretarka Veća gđa. Nafiye Gaş dočekani su danas na sastanku u Instituciji narodnog advokata od g. Naima Qelaja. Na sastanku predsedavajući Veća g. Atakan Koro upoznao je g. Qelaja sa izazovima i poteškoćama sa kojima se suočavaju pripadnici nevećinskih zajednica na Kosovu. Narodni advokat se zahvalio predsedavajućem Veća i …

Sastanak sa predstavnicima OEBS-a

Sekretarka Veća gđa. Nafiye Gaş i službenici Sekretarijata su 07. Marta 2024. godine dočekali na sastanku predstavnike OEBS-a gđu. Shqipe Hajredini, gđu. Valentinu Pancaldi i g. Visara Hamzu, sa kojima su diskutovali u vezi sa zajedničkim aktivnostima koji se mogu realizovati u toku 2024. godine. Učesnici na sastanku su se složili o organizovanju jednodnevne radionice …

Radionica za izradu godišnjeg izveštaja o radu Veća

Predsedništvo Veća, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 29. februara do 02. marta izradili su predlog godišnjeg izveštaja o radu Veća za 2023. godinu. U toku rada članovi su dali svoj doprinos u vidu komentara i predloga na godišnji izveštaj zajedno sa realizovanim aktivnostima u toku prošle godine.

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak gde su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Član Agim Ferati obavestio je članove Veća u vezi sa pripremama za popis stanovništva na Kosovu koji će se organizovati od 05. aprila do 17. maja 20234. godine.

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice u Parlamentu Republike Kosovo

Poslanici turske zajednice u Skupštini Republike Kosovo, gđa. Fidan Brina Jılta i g. Enis Kervan, sastali su se sa predsedavajućim Konsultativnog veća za zajednice g. Atakanom Koro, kojem su čestitali izbor na čelo Veća. Sastanku je prisustvovala i gđa. Sevim Bërveniku, predstavnica turske zajednice u Veću. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima saradnje između Konsultativnog …