Author archives

Radionica za izradu godišnjeg izveštaja o radu Veća

Predsedništvo Veća, predsedavajući radnih grupa i službenici Sekretarijata Veća na održanoj radionici od 29. februara do 02. marta izradili su predlog godišnjeg izveštaja o radu Veća za 2023. godinu. U toku rada članovi su dali svoj doprinos u vidu komentara i predloga na godišnji izveštaj zajedno sa realizovanim aktivnostima u toku prošle godine.

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak gde su predsedavajući Veća i predsedavajući radnih grupa obavestili članove o realizovanim aktivnostima između dva sastanaka Veća. Član Agim Ferati obavestio je članove Veća u vezi sa pripremama za popis stanovništva na Kosovu koji će se organizovati od 05. aprila do 17. maja 20234. godine.

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice u Parlamentu Republike Kosovo

Poslanici turske zajednice u Skupštini Republike Kosovo, gđa. Fidan Brina Jılta i g. Enis Kervan, sastali su se sa predsedavajućim Konsultativnog veća za zajednice g. Atakanom Koro, kojem su čestitali izbor na čelo Veća. Sastanku je prisustvovala i gđa. Sevim Bërveniku, predstavnica turske zajednice u Veću. Na sastanku je razgovarano o mogućnostima saradnje između Konsultativnog …

Sastanak sa predstavnicima turske zajednice

U Mitrovici su 10. februara 2024. godine predstavnici turske zajednice u Veću g. Atakan Koro i gđa Sevim Bërveniku, u okviru Godišnjeg plana rada Veća, organizovali sastanak sa predstavničkim organizacijama turske zajednice, koje su učestvovale u procesu nominacije, kao i sa predstavnicima nevladinih organizacija iz Mitrovice, Vučitrna, Prištine i Prizrena. G. Atakan Koro i gđa. …

Sastanak Radne grupe za pitanja obrazovanja

Radna grupa za pitanja obrazovanja na današnjem sastanku izabrala je gđu. Dževahiru Kolenović za predsedavajuću radne grupe i g. Sunaja Garipi za zamenika predsedavajuće radne grupe. Na sastanku su članovi diskutovali i o aktivnostima radne grupe predviđenih za ovu godinu.

Sastanak Konsultativnog veća za zajednice

Konsultativno veće za zajednice na današnjem sastanku razmatralo je predlog preporuku za Ministarstvo finansija, rada i transfera, kao i predlog komentare na Strategiju zapošljavanja – Kosovo 2023 – 2027 i isti su jednoglasno usvojeni. Na sastanku članovi Veća usvojili su predlog za imenovanje članice Radne grupe za pitanja obrazovanja gđu. Sevim Bërveniku, kao i člana …

Sastanak Radne grupe za zakonodavstvo

Radna grupa za zakonodavstvo na današnjem sastanku razmatrala je predlog preporuku za Ministarstvo finansija, rada i transfera i nakon diskusije predložena preporuka podržana je od strane članova radne grupe. Na sastanku članovi radne grupe takođe su razmatrali predlog komentare na Strategiju zapošljavanja – Kosovo 2023-2027 i nakon diskusije predloženi komentari su dopunjeni od strane članova …

Redovni sastanak Veća

Konsultativno veće za zajednice održalo je redovni mesečni sastanak na kome je razmatralo i usvojilo godišnji plan rada za 2024. godinu. Na sastanku članovi su diskutovali o dodeli subvencija od strane Vlade u toku 2023. godine, gde su izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji su dodeljivane subvencije, kao i ne obuhvatanje projekata nevladninih organizacija nevećinskih …