Author archives

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin e rregullt mujor ku kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punese informuan anëtarët për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim, Këshilli gjithashtu shqyrtoi dhe miratoi rekomandimin për Administratën Tatimore të Kosovës, komente në Projektligjin për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-095 Për Akademinë …

Takimi me përfaqësuesit e komunitetit turk

Në Gjilan më 05 maj 2024, përfaqësuesit e komunitetit turk në Këshill, z. Atakan Koro dhe z. Ibrahim Ȍmer, në kuadër të Planit Vjetor të Punës së Këshillit, organizuan një takim me organizatat përfaqësuese të komunitetit turk pjesëmarrëse në procesin e nominimit si dhe përfaqësues të organizatave joqeveritare nga Gjilani, Dobërçani, Prishtina dhe Prizreni. Z. Atakan …

Punëtoria “Gjendja në arsim për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës”

Këshilli Konsultativ për Komunitete ( Grupi Punues për Çështje të Arsimit) pranë Zyrës së Presidentes së Republikës së Kosovës në bashkëpunim dhe me mbështetje të misionit të OSBE-së në Kosovë, organizoi punëtorinë me temën:“Gjendja në arsim për pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Republikën e Kosovës’’, e cila kishte për qëllim informimin dhe diskutimin lidhur …

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregullt mujor, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim, anëtarët diskutuan edhe shprehën pakënaqësitë ndaj Zyrës për Çështje të Komuniteteve në Zyrën e Kryeministrit, lidhur me mënyrën e …

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete ka mbajtur sot takimin e rregullt, në të cilin kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese raportuan para anëtarëve për aktivitetet e realizuara ndërmjet dy takimeve të Këshillit. Në takim Këshilli shqyrtoi dhe miratoi propozim raportin vjetor të punës për vitin 2023. Në takim, gjithashtu anëtarët e Këshillit u informuan …

Takim me Avokatin e Popullit

Kryesuesi i Këshillit, z. Atakan Koro dhe Sekretarja e Këshillit znj. Nafiye Gaş, janë pritur sot në takim në Institucionin e Avokatit të Popullit nga z. Naim Qelaj. Në takim Kryesuesi i Këshilli z. Atakan Koro, e informoi z. Qelaj, me sfidat dhe vështirësitë me të cilat ballafaqohen pjesëtarët e komuniteteve jo shumicë në Kosovë. …

Takimi me përfaqësuesit e OSBE-së

Sekretarja e Këshillit, znj, Nafiye Gaş, dhe zyrtarët e Sekretariatit, më 07 mars 2024, kanë pritur një takim përfaqësuesit e OSBE-së, znj. Shqipe Hajredini, znj. Valentina Pancaldi dhe z. Visar Hamza, me të cilët kanë diskutuar lidhur me aktivitetet e përbashkëta të cilat mund të realizohen gjatë vitit 2024. Pjesëmarrësit në takim u pajtuan për …

Punëtoria për hartimin e raportit vjetor të punës së Këshillit

Kryesia e Këshillit, kryesuesit e grupeve punuese dhe zyrtarët e Sekretariatit të Këshillit,  në punëtorinë e mbajtur, me datë 29 shkurt –02 mars, hartuan propozim raportin vjetor të punës së Këshillit, për vitin 2023. Gjatë punës, anëtarët ofruan kontributin e tyre me anë të komenteve dhe propozimeve në hartimin e raportit vjetor me aktivitetet e …

Takimi i Këshillit Konsultativ për Komunitete

Këshilli Konsultativ për Komunitete mbajti takimin e rregullt mujor, ku kryesuesi i Këshillit dhe kryesuesit e grupeve punuese i njoftuan anëtarët për aktivitetet e realizuara në mes dy takimeve të Këshillit. Anëtari Agim Ferati i njoftoi anëtarët e Këshillit lidhur me përgaditjet për regjistrimin e popullësisë në Kosovë, i cili do të jetë nga 05 …