Day archives: 12 Maj, 2023

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Gjuhëve

Grupi Punues për Çështje të Gjuhëve ka mbajtur sot takim në të cilën anëtarët e grupit diskutuan për respektimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve Zyrtare. Pas diskutimit u pajtuan që të propozen rekomandimet në takimin e Këshillit për miratim, të cilat do të dërgohen Ministrisë e Punëve të Brendshme dhe Ministrisë e Administrimit të …

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Kulturës

Grupi Punues për Çështje të Kulturës ka mbajtur sot takim dhe ka diskutuar lidhur me aktivitete të grupit punes. Pas diskutimeve anëtarët e grupit kanë vendosur që gjatë ditëve në vijim të organizohet një takim me përfaqësuesit e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.