Day archives: 18 Maj, 2023

Takimi i Grupit Punues për Çështje të Kuluturës

Anëtarët e Grupit punues për çështje të kulturës kane zhvilluar takimin me zëvendësministrin në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, z. Sylejman Elshani. Poashtu anëtarët e njoftuan zv.ministrin me punën e Këshillit si dhe me objektivat e trajtuara nga Grupi i punës për çështje kultures. Zëvendësministri shprehu gatishmërinë për të bashkëpunuar me anëtarët e Këshillit …

Takimi i Grupit Punues për Legjislacion

Grupi Punues për Legjislacion, në takimin e mbajtur sot shqyrtoi Projektligjin për Rrugët dhe Projekt Udhëzimin Administrativ për Ndarjen e Bursave. Pas diskutimit dhe shqyrtimit anëtarët u pajtuan për disa komente në këtë projektligj dhe projekt udhëzim administrativ, të cilat do t’ja propozojnë Këshillit për miratim.