Category «Kalendari»

Mbledhja e grupit punues 17.04.2014

Grupi Punues për çështje të gjuhëve Salla N 10, ora 14:00 Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit, Perdorimi gjuhës turke në Universitetin Publik të Prizrenit, Planifikimi i tryezesë e rumbullakët “Gjendja aktuale e përdorimit të gjuhëve zyrtare në Kosovë” – Përfaqësuesja e OSBE-së, Të ndryshme.

Mbledhja e grupit punues 15.04.2014

Grupi Punues për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian Salla N 10, ora 14:00 Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit, Plani i Ministrisë për Komunitete dhe Kthim për ndërtimin e shtëpive për te kthyerit nga lagja Kristali, Çështja e Alokimit të tokave për të kthyerit nga Mali …

Mbledhja e grupit punues 21.03.2014

Grupi Punues për Legjislacion Salla N 10, ora 10:00 Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit, Shqyrtimi i Planit të Dokumenteve Strategjike për vitin 2014, Shqyrtimi i Draft Strategjisë Sektoriale 2014- 2020, Të ndryshme.

Mbledhja e këshillit 06.03.2014

Mbledhja e Këshillit Konsultativ për Komunitete Salla S I, ora 14:00 Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit, Procesi i Liberalizimit të vizave, roli pro aktiv i komuniteteve jo-shumicë në Kosove – Ministria për Integrime Evropiane, Shqyrtimi dhe Miratimi raportit vjetor të KKK-së për vitin 2013, Raporti …

Mbledhja e grupit punues 05.03.2014

Grupi Punues për komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian Salla N 225, ora 13:00 Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit, Shqyrtimi i kërkesës së kuvendit komunal të Pejës për ndërtimin e shtëpive për të kthyerit nga lagja Kristali dhe hartimi i rekomandimeve, Të ndryshme. Grupi Punues për …

Mbledhja e grupit punues 27.02.2014

Grupi Punues për Arsim Rendi i ditës: Miratimi i rendit të ditës, Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e fundit, Shqyrtimi i zbatimit të planit dhe programit të gjuhës shqipe për nxënësit e komuniteteve jo shqiptarë si dhe tekstet mësimore në gjuhën shqipe, Të ndryshme.

Mbledhja e grupit punues 06.02.2014

Grupi Punues jo formale Rendi i ditës: Diskutim rreth funksionimit të Grupeve Punuese, Diskutim për identifikimin e çështjeve që janë në interes të KKK-së, dhe mundësinë e angazhimit të konsulentit të jashtëm, Diskutim për temat qe do te trajtohen me rastin e mbajtjes se punëtorisë te datës 14 Shkurt 2014, Të ndryshme.